Naar de Homepage
Naar de pagina Ons Bakhuis
Naar de pagina De Omgeving
Naar de pagina Geschiedenis
Naar de pagina Prijzen

    

  

 

 

 

Westphalingsgoed

Sinds 1900 zit de familie Lozeman op boederij "Westphalingsgoed". Wij zijn de 4de generatie Lozeman die hier op de boerderij zijn. In 2008 hebben wij het bedrijf overgenomen.

Nog verder terug in de tijd

Arend van Slichtenhorst

1616 - 1657

Op 5 december 1616 werd in het doopboek van de hervormde kerk ingeschreven 'Ardt', zoon van 'Brandt Artzen ende Aeltgen van Wenckum'. Ardt verwierf later grote bekendheid onder de naam Arend van Slichtenhorst. Hij werd geboren op de boerderij die nu Westphalingsgoed heet, aan de Slichtenhorsterweg. Als jongen ging hij naar de Latijnse school in de Venestraat. Daarna studeerde hij in Harderwijk en Leiden.
Zijn levenswerk werd de beschrijving van de geschiedenis van de provincie Gelderland, de 'Geldersche Geschiedenissen' uitgegeven in 1654. Hierin beschreef hij ook met trots zijn geboorteplaats: "Op de uyterste eynden van de Velouw naer 't Sticht van Utrecht light de Veste ofte de Stede van der Nykerk, zynde wel de vermaekelijxte, immers de vruchtbaerste plaets van heel Velouwen, ende, die wegen haere grootte en pronk van huysen, menighe Stad zoude beschaemen." Voor het eerst verscheen zo'n omvangrijk werk in de Nederlandse taal.
Arend van Slichtenhorst stierf kort na de publicatie van zijn levenswerk, in 1657.

Leestips:

Slichtenhorst, A. van (1654)
'Geldersche Geschiedenissen'
(ter inzage in het archief van de gemeente Nijkerk)

meer info over de geschiedenis van Nijkerk


Design by ExCom 2012- disclaimer