Naar de Homepage
Naar de pagina Ons Bakhuis
Naar de pagina De Omgeving
Naar de pagina Geschiedenis
Naar de pagina Prijzen

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

'Ons Bakhuis' wijst u ten aanzien van de internetsite op het volgende:
De op deze internetsite getoonde informatie wordt door 'Ons Bakhuis' met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is.

De internetsite en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van 'Ons Bakhuis'. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'Ons Bakhuis'. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk niet commercieel gebruik.

Hoewel 'Ons Bakhuis' alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is 'Ons Bakhuis' niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de internetsite via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar internetsites buiten het domein van 'Ons Bakhuis'. Deze zijn geen eigendom van 'Ons Bakhuis', en zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de internetsite van 'Ons Bakhuis'. Hoewel 'Ons Bakhuis' uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die niet door 'Ons Bakhuis' worden onderhouden wordt afgewezen.

'Ons Bakhuis' sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van deze internetsite.

Copyright
De op deze internetsite afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, foto's, illustraties, teksten, animaties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij 'Ons Bakhuis' en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van deze internetsite mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van 'Ons Bakhuis', behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de internetsite.

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten soms gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn noodzakelijk, om naar behoren te kunnen surfen door de sites. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.


Design by ExCom 2012- disclaimer